Drodzy Uczestnicy Konferencji,

 

Nagła śmierć Dr. Heinricha Pfeiffera pogrążyła nas wszystkich w głębokim smutku. Niestety nie będzie go wśród nas, ale pozostaje pamięć o nim i przywołując słowa Cycerona Vita mortuorum in memoria vivorum est posita pragniemy aby nasza pamięć o Heinrichu stała się myślą przewodnią Konferencji.

Poniżej przesyłamy Państwu kilka ważnych informacji organizacyjnych oraz prosimy o dokonanie finalnej rejestracji i rezerwacji noclegów.

Rejestracji prosimy dokonać poprzez stronę internetową konferencji wybierając przycisk „FINAL REGISTRATION”

Opłaty/Fee

Serdecznie dziękujemy wszystkim za nadesłane zgłoszenia. Ich duża liczba oraz nie do końca jasna sytuacja finansowa a także względy organizacyjne zmuszają nas do wprowadzenia niewielkiej opłaty wpisowej (fee). Szczegóły odnośnie wysokości i sposobu wniesienia opłaty zawarte są w zakładce „Opłaty/Fee”.

Opłata obejmuje: 3 noclegi w hotelu klasy Ibis Budget (2*), wyżywienie, materiały konferencyjne oraz imprezy w trakcie konferencji. Dla uczestników z zagranicy, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rezerwacji dwóch dodatkowych noclegów.

Opłata winna być wniesiona w terminie do 6 marca 2017. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy SHP wskazany w zakładce „Opłaty/ Fee&Payment”
Wniesienie opłaty jest warunkiem rezerwacji hotelu.

Humboldtczycy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej (szczególnie z krajów o słabej walucie), dla których ta opłata jest znaczącym wydatkiem, mogą złożyć wniosek o jej zwrot. To życzenie będziemy się starali uwzględnić.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji do dnia 15 maja, opłata zostanie zwrócona w całości. Po tym terminie potrącane będą rzeczywiste koszty organizacyjne.

Z opłaty wpisowej zwolnione są osoby zaproszone przez Organizatorów do wygłoszenia referatów plenarnych oraz zaproszeni młodzi badacze wyłonieni w trakcie postępowania konkursowego.

Zakwaterowanie

Uczestnicy konferencji zakwaterowani będą w hotelach klasy Ibis Budżet. Do dnia 15 maja otrzymacie Państwo potwierdzenie rezerwacji ze wskazaniem hotelu oraz adresu.

Organizatorzy opłacają zamiejscowym uczestnikom 3 doby tj. od czwartku 22 czerwca do niedzieli 25 czerwca w hotelu klasy Ibis Budget.

Doba hotelowa trwa od godz. 14 do godz. 12.

Na życzenie oferujemy dwa dodatkowe noclegi 21/22 oraz 25/26 czerwca w zniżkowej cenie po 70 zł za pokój dwuosobowy.

Organizatorzy dysponują także pewną ilością pokoi w hotelu Polonez (3*), który położony jest najbliżej miejsca obrad. Wybór tego hotelu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 110 zł za pokój za noc (w okresie 22-25.06) oraz 220zł za noc 21/22 lub 25/26 czerwca.

Osoby, które życzą sobie nocleg w innym hotelu mogą zarezerwować go na własny koszt korzystając z portalu booking.com.

Osoby pragnące przedłużyć swój pobyt w Krakowie proszone są o kontakt mailowy z organizatorami celem ustalenia warunków.

Zachęcamy do dłuższego pobytu w Krakowie bowiem jest to czas Dni Krakowa, Lajkonika oraz Festiwalu Kultury Żydowskiej. Więcej informacji znajdziecie państwo w zakładce „What to see in Krakow”.

Program konferencji

Ramowy program konferencji znajduje się w zakładce „Program”.

Planujemy, że konferencja rozpocznie się we czwartek 22 czerwca ok. godz. 16 i zakończy w niedzielę lunchem ok. godz. 14.

Sesja młodych badaczy rozpoczyna się 22 czerwca rano i dla nich rezerwacja obejmuje 4 noclegi tj. od 21 do 25 czerwca 2017. Młodzi badacze zakwaterowani będą w pokojach dwuosobowych w domu studenckim (dormitoria)

Propozycje wykładowe

Oddzielnym pismem otrzymają Państwo indywidualną informację o akceptacji zgłoszonej propozycji wykładowej.

Otrzymaliśmy ponad 80 takich propozycji. Będziemy się starali, aby znacząca ich liczba miała formę wystąpienia ustnego (krótki komunikat) jednakże z uwagi na znaczną ilość zgłoszeń wykładowych cześć z nich będzie mogła być przyjęta tylko w formie posterów. Autorzy prac zakwalifikowanych jako postery otrzymają dodatkowo prawo do opublikowania w materiałach konferencyjnych artykułu o objętości 5-7 stron znormalizowanego maszynopisu.

Informacja o formie prezentacji (krótki komunikat ustny/poster) zostanie Państwu przekazana w marcu 2017 r. po ostatecznym ustaleniu programu.

Program socjalny

Dla uczestników konferencji, a w szczególności osób towarzyszących zorganizowane zostanie szereg wycieczek zarówno po Krakowie jak i okolicach (np. kopalnia soli w Wieliczce). Więcej szczegółów znajdą Państwo w zakładce „Program socjalny”

Uczestników z zagranicy prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w folderach Visa, How to arrive to Krakow and What to see in Krakow

 

Miło nam będzie spotkać Was w Krakowie!
Organizatorzy

 

Komunikat nr 3 do pobrania  Komunikat nr 3

Komunikat nr 3