Koleżanki i Koledzy,

 

Jesteśmy świadkami szybkiego rozwoju nauki, nowych odkryć (jak np. fale grawitacyjne) oraz wprowadzania innowacji i nowinek technicznych, które zmieniają znacząco nasze życie. Niby wiemy i umiemy coraz więcej, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że świat wokół nas jest bardziej złożony niż nam się kiedyś wydawało i że np. pokonanie wielu chorób jest nadal bardzo odległe. Można i trzeba stawiać więc pytanie o ludzkie poznanie, postęp i jego granice.

Te właśnie problemy chcielibyśmy postawić w centrum planowanego Kollegu, który chcemy zatytułować „Granice poznania”. Rok 2017, który będzie ogłoszony Rokiem Mariana Smoluchowskiego (1872-1917), wybitnego polskiego fizyka o międzynarodowej sławie, to dobry czas na organizację konferencji poświęconej osiągnięciom Człowieka i jego myśli. Nasza konferencja adresowana jest do wszystkich – zarówno humanistów, jak i przyrodników.

Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 22-25 czerwca 2017 r. i jednym z jej dostojnych gości będzie znany wszystkim humboldtczykom dr Heinrich Pfeiffer – b. wieloletni sekretarz generalny Fundacji, który wraz z nami będzie tu obchodził swoje 90-te urodziny. Dlatego też naszą konferencję dedykujemy właśnie jemu – Człowiekowi-Legendzie Alexander von Humboldt-Stiftung i współtwórcy Societas Humboldtiana Polonorum.

Wszystkich Państwa zapraszamy do uczestnictwa, prosząc jednocześnie o dokonanie wstępnej rejestracji, bowiem starając się o fundusze Organizatorzy muszą dysponować listą potencjalnych uczestników konferencji. Będziemy czynić starania, aby tradycyjnie uczestnictwo w Kollegu było dla humboldtczyków bezpłatne.

Zachęcamy Państwa do zgłoszenia swojego udziału, jak też i propozycji krótkiego wykładu wpisującego się w tematykę konferencji. Prosimy też o sugestie zaproszenia znaczących uczonych z kraju i zagranicy jako referentów.

Jak zawsze planujemy zorganizować sesję młodych uczonych i zachęcamy humboldtczyków do udzielenia rekomendacji swoim współpracownikom oraz uczniom-doktorantom.

 

Zarząd Oddziału Krakowsko-Katowickiego SHP