Drodzy humboldtczycy i przyjaciele SHP

 

Nagła śmierć Dr. Heinricha Pfeiffera pogrążyła nas wszystkich w głębokim smutku.

Jeszcze wczoraj snuliśmy tysiące planów jak zorganizować to nasze czerwcowe spotkanie z Nim w Krakowie – Jego radosny Jubileusz. Wiemy, ze i On bardzo się cieszył na to spotkanie.

Dziś nie ma go już z nami.

Heinrich to Człowiek legenda: nie tylko wieloletni sekretarz generalny Alexander von Humboldt-Stiftung i twórca wielkiej Rodziny Humboldtowskiej zrzeszającej tysiące stypendystów Fundacji z całego świata, ale to przede wszystkim wielki Przyjaciel Polski i Polaków. Prośbą i groźbą interweniował w trudnych latach 70-tych i 80-tych w polskich ministerstwach otwierając nam drogę na Zachód do niemieckich laboratoriów, bibliotek i archiwów – drogę do kariery.

Dziś nie ma go wśród nas ale pozostaje pamięć o Nim.

Ta pamięć i nasza wdzięczność będą myślą przewodnią Jemu poświęconej krakowskiej konferencji „Granice Poznania / Limits of Knowledge”.

Vita mortuorum in memoria vivorum est posita

(Cyceron)

Zarząd Oddziału
Krakowsko-Katowickiego
Societas Humboldtiana Polonorum
Organizator Konferencji

 

Nekrolog