Konferencję wspierają:

 

 Logo_AvH Fundacja im. Aleksandra von Humboldta z Bonn
 
 Logo_FNP Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 
  Miasto Kraków
 
 Logo_AGH AGH –Uniwersytet Naukowo-Technologiczny w Krakowie
 
 Logo_Deutsche_Vertretungen Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie