Formularz rejestracyjny

przeznaczony dla Humboldtczyków będących obywatelami polskimi

Niniejsza formularz nie dotyczy młodych badaczy zapraszanych przez komitet naukowy na podstawie postępowania konkursowego