Formularz rejestracyjny

przeznaczony dla zaproszonych gości i innych uczestników (nie Humboldtczyków) będących obywatelami polskimi

Niniejsza formularz nie dotyczy młodych badaczy zapraszanych przez komitet naukowy na podstawie postępowania konkursowego