Wpisowe dla uczestników z Polski wynosi:

Status uczestnikaUczestnikOsoba towarzysząca
Humboldtczyk korzystający z noclegu zapewnianego przez organizatorów200 zł100 zł
Humboldtczyk niekorzystający z noclegu zapewnianego przez organizatorów100 zł50 zł
Inny uczestnik (Niehumboldtczyk)880 zł440 zł
Młodzi badacze wyłonieni w konkursie0 zł
Zaproszeni wykładowcy0 zł0 zł

Opłata obejmuje: 3 noclegi w hotelu klasy IBIS Budget, wyżywienie, materiały konferencyjne oraz imprezy w trakcie konferencji. Na życzenie oferujemy rezerwację dwu dodatkowych noclegów za niewielką dopłatą (vide zakładka Zakwaterowanie).

Opłata winna być wniesiona w terminie do 6 marca 2017. Wniesienie opłaty jest warunkiem rezerwacji hotelu.

Humboldtczycy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej mogą złożyć indywidualny wniosek o zwrot wpisowego. To życzenie będziemy się starali uwzględnić.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji do dnia 15 maja opłata zostanie zwrócona w całości. Po tym terminie potrącane będą rzeczywiste koszty organizacyjne.

Z opłaty wpisowej zwolnione są osoby zaproszone przez Organizatorów do wygłoszenia referatów plenarnych oraz zaproszeni młodzi badacze wyłonieni w trakcie postępowania konkursowego.

Pełna wysokość należności (tj. opłata wpisowa + ev. dodatkowa rezerwacja hotelu + wycieczki) została Państwu podana w trakcie procedury rejestracji i znajduje się na wysłanym potwierdzeniu.

Należność należy wnieść na rachunek bankowy ZG SHP:
22 1020 2892 0000 5702 0171 7198 w złotych polskich
13 1020 2892 0000 5102 0174 9761 w euro
BIP/SWIFT: BPKOPLPW

lub przelewem bądź kartą kredytową za pośrednictwem serwisu dotpay
z dopiskiem „name_Humboldt2017”