Patronat honorowy

Prof. Wojciech Nowak – JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Prof. Tadeusz Słomka – JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Komitet honorowy

Prof. dr hab. Andrzej Białas – Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Jerzy Błażejowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow – Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Pan Waldemar Durda – Firma Siemens Polska
Dr Michael Gross – Konsul Generalny RFN w Krakowie
Prof. dr hab. Marek Jeżabek – Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie
Pan Rolf Nikiel – Ambasador RFN w Polsce
Prof. dr hab. Jacek Purchla – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury
Prof. Dr. Helmut Schwarz – Prezydent Alexander von Humboldt-Stiftung
Prof. dr hab. Maciej Żylicz – Prezes Fundacji Nauki Polskiej

Komitet Naukowy

Prof. Henryk Figiel
Prof. Edeltrauda Helios-Rybicka
Prof. Marian Jaskuła
Prof. Tadeusz Krzemiński
Prof. Stanisław Ledakowicz
Prof. Aleksander Strasburger
Prof. Bogusław Buszewski
Prof. Halina Gabryś
Prof. Zbigniew Maciąg
Prof. Zdzisław Burda

Komitet organizacyjny

Prof. Henryk Figiel – Przewodniczący komitetu
Prof. Marian Jaskuła – Zastępca przewodniczącego, sekretarz
Dr Agnieszka Brzózka – Sekretarz
Prof. Edeltrauda Helios-Rybicka
Prof. Halina Gabryś
Prof. Andrzej Grabowski
Prof. Jadwiga Kita-Huber
Prof. Zbigniew Maciąg
Prof. Zbigniew Miszalski
Prof. Roman Pfitzner
Prof. Zbigniew Sawłowicz
MSc Agnieszka Dziok