Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Henryk Figiel

Zastępca Przewodniczącego/Sekretariat Konferencji
Prof. dr hab. Marian Jaskuła

Sekretarz Konferencji
dr Agnieszka Brzózka

Adres pocztowy
Prof. Marian Jaskuła
Wydział Chemii UJ
ul. Ingardena 3
30-060 Kraków/Poland

e-mail: humboldt2017krakow@gmail.com

tel. +48 12 663 2269